ENFOCC

Posted on

Energia, Forest i Canvi Climàtic (ENFOCC) és un projecte de cooperació que té com a finalitat fer arribar a les entitats locals, als diferents sectors econòmics i a la població en general la idea de que una nova cultura energètica i forestal és possible, a fi de generar un impacte important als nostres territoris rurals.
Visitar el web d’Enfocc