Grups d’acció local i Arca

Grups d'Acció Local i ARCA

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya – ARCA, és la xarxa dels 11 Grups d’Acció Local (GAL) que gestionen els ajuts LEADER del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) pel període 2014-2020.
En l’anterior període de programació ARCA inicia la seva activitat l’any 2010 amb l’objectiu de representar els grups davant d’entitats i d’institucions d’àmbit català, estatal i internacional, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

 

1.  Consorci Per al Desenvolupament rural del Baix Ebre i Montsià

 

 

2. Consorci Intercomarcal d'iniciatives socioeconòmiques (CIS)

 

 

3. Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp