Atorgats els ajuts LEADER corresponents a la convocatòria 2017

Posted on Posted in Uncategorized

El passat 14 de maig el Consorci del BEMO va aprovar en Junta Executiva l’atorgament d’ajuts a empreses i entitats públiques corresponents a les sol·licituds fetes en la darrera convocatòria de finals de 2017.

Es va adjudicar en la seva totalitat la dotació pressupostària de 583.261,32 € anuals de que es disposa en 12 projectes, 5 del Baix Ebre i 7 del Montsià, tan de tipologia agroalimentària, com turística, industrial i un projecte d’atenció a la gent gran.

5 projectes d’empreses privades i 5 projectes públics, tot i ser valorats positivament, han quedat sense subvenció per manca de dotació econòmica suficient. Aquest és un element important a tenir en compte de cara a la planificació del proper període 2021-2027 per part de les administracions de l’estat i la Unió Europea.

Aquest resultat és indicador del creixent dinamisme del teixit econòmic de les nostres comarques, de la seva diversitat i del treball realitzat per avançar en la sortida de la crisi dels darrers anys.

Els ajuts LEADER són destinats al desenvolupament de les àrees rurals d’Europa, es convoquen anualment i venen finançats en un 57 % pel Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i en un 43 % de la Unió Europea. Poden ser sol·licitats per petites empreses i emprenedors de qualsevol població de les comarques del Baix Ebre i Montsià. Per més informació cal adreçar-se a la nostra seu al Consell Comarcal del Baix Ebre, a la web www.leader.cat, al correu electrònic leader@leader.cat o bé al telèfon 977 445 308.