Ajuts Leader 2017

leaderDel dia 23 de novembre fins el 16 de gener està oberta la convocatòria per la presentació de sol·licituds d’ajut LEADER 2017. Enguany és novetat l’obligatorietat per a les persones jurídiques i ens locals de presentació dels ajuts telemàticament; també s’ha revisat el barem de valoració de projectes per tal de millorar-ne l’aplicació. Les sol·licituds es poden fer telemàticament a l’enllaç: http://seu.gencat.cat
La dotació pressupostària per la convocatòria és de 583.261,32 € i l’atorgament de la subvenció és en règim de concurrència competitiva d’acord amb els criteris de valoració establerts en l’estratègia de desenvolupament rural 2014-2020.

Tot aquell que vulgui informació pot adreçar-se a nosaltres al telèfon 977449003, al correu leader@leader.cat o a la nostra oficina al Consell Comarcal del Baix Ebre, del carrer Barcelona 152 de  Tortosa.

Poden ser beneficiaris dels ajuts els emprenedors, les petites i mitjanes empreses de qualsevol sector, i les empreses agroalimentàries de les comarques del Baix Ebre i Montsià, i també les entitats locals d’ambdós comarques. Aquests ajuts busquen la reactivació econòmica i la creació d’ocupació en les zones rurals, així com promoure l’arrelament dels joves, promoure accions de mitigació del canvi climàtic i de protecció dels patrimoni, amb l’objectiu que el territori rural sigui equilibrat i diversificat.
Els ajuts LEADER estan finançats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un 57% i el FEADER en un 43%.